ONDERHOUD


Uw installatie functioneert optimaal wanneer deze slim is ontworpen en goed is geïnstalleerd. Uiteraard speelt goed onderhoud hierin ook een grote rol. Daarom hanteert RX Koeling de inspectienormen die de overheid heeft ingesteld voor de regeling van gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen in koelinstallaties. Wij werken conform deze inspectienorm. Tevens wordt bij het onderhoud de wettelijk verplichte lekdichtheidscontrole uitgevoerd. Met een onderhoudsplan, dat RX Koeling u kan aanbieden, voldoet u aan alle daarvoor geldende eisen.